Záznam zasadnutia z 11.12.2017

Názov
Záznam z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2017

Video