Záznam zasadnutia z 16.02.2018

Názov
Záznam z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.02.2018

Video