Záznam zasadnutia z 15.05.2018

Názov
Záznam z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.05.2018

Video