Záznam zasadnutia z 18.06.2018

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2018

Video