Záznam zasadnutia z 17.08.2018

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.08.2018

Video