Záznam zasadnutia z 20.09.2018

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.09.2018

Video