Záznam zasadnutia z 07.11.2018

Názov
Záznam zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.11.2018

Video