Záznam zasadnutia z 05.12.2018

Názov
Záznam z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.12.2018

Video