Záznam zasadnutia z 15.12.2018

Názov
Záznam z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2018

Video