Záznam zasadnutia z 25.02.2019

Názov
Záznam z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019

Video