Záznam zasadnutia z 15.04.2019

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.04.2019

Video