Záznam zasadnutia z 09.05.2019

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.05.2019

Video