Záznam zasadnutia z 11.06.2019

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.06.2019

Video