Záznam zasadnutia z 28.06.2019

Názov
Záznam zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2019

Video