Záznam zasadnutia z 15.08.2019

Názov
Záznam zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.08.2019

Video