Záznam zasadnutia z 04.11.2019

Názov
Záznam z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.11.2019

Video