Záznam zasadnutia z 04.12.2019

Názov
Záznam z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.12.2019

Video