Záznam zasadnutia z 17.02.2020

Názov
Záznam z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.02.2020

Video