Záznam zasadnutia z 11.03.2020

Názov
Záznam z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.03.2020

Video