Záznam zasadnutia z 09.06.2020

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.06.2020

Video