Záznam zasadnutia z 30.06.2020

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2020

Video