Záznam zasadnutia z 29.09.2020

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.09.2020

Video