Záznam zasadnutia z 16.11.2020

Názov
Záznam zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2020

Video