Záznam zasadnutia z 21.12.2020

Názov
Záznam zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2020

Video