Záznam zasadnutia z 25.01.2021

Názov
Záznam z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2021

Video