Záznam zasadnutia z 10.02.2021

Názov
Záznam z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.02.2021

Video