Záznam zasadnutia z 26.02.2021

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.02.2021

Video