Záznam zasadnutia z 17.03.2021

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.03.2021

Video