Záznam zasadnutia z 29.04.2021

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2021

Video