Záznam zasadnutia z 14.06.2021

Názov
Záznam zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.06.2021

Video