Záznam zasadnutia z 07.07.2021

Názov
Záznam zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.07.2021

Video