Záznam zasadnutia z 08.09.2021

Názov
Záznam z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.09.2021

Video