Záznam zasadnutia z 24.11.2021

Názov
Záznam z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2021

Video