Záznam zasadnutia z 14.12.2021

Názov
Záznam z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2021

Video