Záznam zasadnutia z 17.02.2022

Názov
Záznam z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.02.2022

Video