Záznam zasadnutia z 14.03.2022

Názov
Záznam z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022

Video