Záznam zasadnutia z 30.03.2022

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2022

Video