Záznam zasadnutia z 09.06.2022

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.06.2022

Video