Záznam zasadnutia z 28.06.2022

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2022

Video