Záznam zasadnutia z 12.08.2022

Názov
Záznam zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.08.2022

Video