Záznam zasadnutia z 24.10.2022

Názov
Záznam zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.10.2022

Video