Záznam zasadnutia z 16.11.2022

Názov
Záznam z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022

Video