Záznam zasadnutia z 15.12.2022

Názov
Záznam z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022

Video