Záznam zasadnutia z 17.05.2023

Názov
Záznam z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.05.2023

Video