Záznam zasadnutia z 06.07.2023

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.07.2023

Video