Záznam zasadnutia z 31.07.2023

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.07.2023

Video