Záznam zasadnutia z 30.08.2023

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2023

Video