Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy
Názov zmluvy
Zmluva o zámene nehnuteľnosti
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zámene nehnuteľností- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 1, uvedených v článku I. bod 16 tejto zmluvy a nehnuteľností - pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 2, uvedených v článku I. bod 1.4. tejto zmluvy
Zmluvná cena
0,00 € s DPH
Označenie nehnuteľnosti
nehnuteľnosť zastavaná plocha a nádvoria; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Letanovce; Parcela číslo: C-KN3723/4;

Objednávateľ

Názov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce
Adresa
Slovenského raja 26, 053 13 Letanovce
IČO
31966284

Dodávateľ

Dodávateľ
Obec Letanovce
Adresa
Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
IČO
00329304

Dátumy

Dátum zverejnenia
11.07.2019
Dátum uzatvorenia
24.06.2019
Platnosť od
Platnosť do

Dodatky k zmluve

  • Žiadne dodatky k zmluve

Súvisiace faktúry

  • Žiadne súvisiace faktúry