Zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy
Externé číslo zmluvy
Názov zmluvy
Zmluva o zámene nehnuteľnosti
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zámene nehnuteľností- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 1, uvedených v článku I. bod 16 tejto zmluvy a nehnuteľností - pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 2, uvedených v článku I. bod 1.4. tejto zmluvy
Zmluvná cena
0,00 € s DPH
Označenie nehnuteľnosti
nehnuteľnosť zastavaná plocha a nádvoria; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Letanovce; Parcela číslo: C-KN3723/4;

Zmluvný partner

Názov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce
Adresa
Slovenského raja 26, 053 13 Letanovce
Typ osoby
IČO
31966284

Dátumy

Dátum zverejnenia
11.07.2019
Dátum uzatvorenia
24.06.2019
Platnosť od
Platnosť do
Ukončenie k dátumu

Dodatky k zmluve

  • Žiadne dodatky k zmluve

Súvisiace faktúry

  • Žiadne súvisiace faktúry