Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 04.08.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
18. týždňa v cezročnom období
07:00

Na úmysel kňaza

Utorok
PREMENENIE PÁNA, sv.
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a Rozáliu

18:00

Za duše v očistci

17:00

Za Tomáša

Streda
18. týždňa v cezročnom období
07:00

Za Metoda Frivalského

18:00

+Martin Šoltis

Štvrtok
Sv. Dominika, kňaza, sp.
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Lukáša a ich rodinu

18:00

+Milan Oravec

Piatok
SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, panny a mučenice, sv.
17:00

Poďakovanie za 50 rokov spoloč. života Ľudmily a Františka Knižku

18:00

+Roman, Ervín a Kvetoslava Gabčová

Sobota
SV. VAVRINCA, diakona a muč. sv.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu

Nedeľa
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
08:00

Za Boží ľud

10:30

+Albina, Ján, Jozef, Štefan a syn Jozef

08:00

+František a Eduard

10:30

Za zosnulých z rod. Sabadinovej

09:15

+Katarína (10 rokov od úmrtia), +Viktória (15 rokov od úmrtia)

 • Zvonček z nedele 21. 7.:

  • Letanovce: 183,03 €
  • Spišské Tomášovce: 135 €
  • Arnutovce: 32,90 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 € a na Strelník 20 €, bohuznáma na kostol 50 €, bohuznáma na kostol 50 €, bohuznáma na hostie 10 €, novomanželia Roxeroví obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Neupauer, Duboš, Chovancová, Kramár, Boka, Šefčík, Olejník, Černá
  • Spišské Tomášovce: Peter Lacuš, Jozef Strela, Miroslav Kral, Ivan Stašik, Sidónia Pechová zo Smrekovej 377
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Marek Bajtoš, syn Mareka a Anny r. Murárovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Patrícia Brisudová, dcéra Antona a Marty r. Majchrákovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Veličnej. (2x)
   • Jaroslav Bryndzák, syn Jaroslava a Aleny r. Žigovej, narodený v Revúcej, bývajúci v Jelšave a Viera Gabčová, dcéra Miroslava a Viery r. Pechovej, narodená v Poprade, bývajúca v Sp. Tomášovciach. (2x)