Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 25.10.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
30. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján, Terézia a Ján
(Arnutovce) +Mária a Jozef

Utorok
30. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ladislav Dlugoš (35 rokov od úmrtia)
(Spišské Tomášovce) +Katarína Lipajová

Streda
SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sv.
07:00

+Ladislav Urban, Michal, Katarína a Katarína
(Arnutovce) Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu Bukšárovú s rodinou

Štvrtok
Sv. Jána Pavla II., ľ. sp.
18:00

+Ján, Johana, Martina Mária
(Spišské Tomášovce) Za rodinu

Piatok
30. týždňa v cezročnom období
17:00

(priamy prenos)
Za našich seniorov
(Arnutovce) Za zdravie a Božie požehnanie pre rod.: Bendíkovú, Greššovú, Bučákovú a Sviatkovú

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Kamil, Marián, Jozef a Mária Škablová
(Spišské Tomášovce) Na úmysel kňaza

Nedeľa
VŠETKÝCH SVÄTÝCH Odpustová slávnosť v Letanovciach
10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud
(Spišské Tomášovce) +Apolónia Paľúchová

 • Budeme slúžiť pri každej sv. omši dva úmysly (jeden z Letanoviec a jeden z filiálok), jeden farár a jeden kaplán. Túto nedeľu slúži správca farnosti Za Boží ľud a p. kaplán na poďakovanie za 50 r. manželstva Milana a Kataríny.
 • Farský kostol bude otvorený každý deň na súkromnú modlitbu od 13:00 do 17:00 hod. Pamätajme ale, že v kostole nesmie byť v tom istom čase viac ľudí, môže tam ísť každý súkromne tak, aby v tom istom čase nebolo v kostole viac ako dvaja ľudia.
 • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali všetky hygienické nariadenia: rúško + odstup + dezinfekcia rúk. Kostol budeme každý deň dezinfikovať.
 • Sv. omše sa konajú len súkromne, bez účasti veriacich. Pohrebných obradov sa môže zúčastniť toľko veriacich, aby na jedného v kostole pripadlo 15 ㎡. O tom, čo bude ďalej po 1. novembri Vás budeme informovať podľa ďalších opatrení vlády a nariadení Konferencie biskupov Slovenska.
 • Sv. zmierenia budeme vysluhovať individuálne po dohode. Treba sa ozvať telefonicky na naše mobily: farár - 0911 140 887 (som v karanténe minimálne do stredy 28. 10., kedy mám absolvovať test), kaplán - 0918 077 766. Ku chorým pôjdeme len na požiadanie.
 • Odpustovú slávnosť budeme sláviť len cez online prenos. Na odpust je pozvaný páter Jozef Sukeník, minorita, farár v Sp. Štvrtku.
 • V kostole pri vchodoch sú položené Sviečky za nenarodené deti, ktoré si môžete zakúpiť, keďže dňa 2. 11. sa zvykneme modlievať za nenarodené deti (cena sviečky - 1 €). Tiež je možnosť zakúpiť si knihy: Blahoslavený Carlo Acutis (cena 5 €) a Moderný svätý (cena 3 €) a Manželský plánovací kalendár 2021 (cena 11 €).
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 €, bohuznámi obetovali 50 €, rodina Knižková obetovala z krstu na kostol 50 €, Knižkovci st. obetovali na kostol 50 € a na faru v Sp. Tomášovciach 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na kostol 20 €

  Milodary poslané na farský účet za október: 315 €
  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na misie:

  • v hotovosti: 839,81 €
  • priamo na účet: 260 €

  Spolu 1099,81 €. Posielame zaokrúhlene 1100 €.
  Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

ZÍSKAVANIE ODPUSTKOV PRE DUŠE ZOSNULÝCH V MESIACI NOVEMBER

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

 • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
 • svätý ruženec,
 • korunka Božieho milosrdenstva,
 • alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
 • alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
 • alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.